• På Forus blir en halvmeter med jord fjernet før industritomtene blir anlagt. Her i kanten av det uttappede Stokkavatnet har det vært dyrket gras i mange tiår. Fredrik Refvem

Flytter jord fra Forus til hele Jæren

3500 lastebillass med beste matjord fra nye næringstomter på Forus blir flyttet til gardsbruk rundt i distriktet. Bonde Gunnleif Velde skal få bedre avling på Grannes i Sola i år.