• Har 25 års jubileum i år og nå bygges det om. Musikk- og filmbiblioteket flyttes til andre etasje. Avdelingen flyttes opp i de tidligere lokalene til galleriet. Flyttebyrået starter arbeidet mandag 23. januar og avdelingen er stengt fram til nyåpning 30. januar.

Sølvberget bygger om

For å møte framtidens muligheter skal kulturhuset utvikles videre. Ombyggingene er alt i gang.