Smiler av Langeland

Mer til jernbanen framfor nye undersjøiske veitunneler?