Stort mannefall i Rennesøy

I løpet av 2008 har rådmannen, personalsjefen, byggesaksjefen, landbrukssjefen, pleie— og omsorgssjefen og ein arealplankonsulent sagt opp i Rennesøy kommune.