Ordføreren krever orden i postgangen

Posten oppfordrer kundene til å si fra om forsinkelser. Det gjør nå Stavangers ordfører på vegne av byen — men brevet går til Postens overordnede i Samferdsels-departementet.