– Det skal ikke stå på pengene

Skolesjefen i Sola innrømmer at skolene er flinkere på den akutte fasen enn det langsiktige arbeidet når elever rammes av sorg. Nå vil han tilby alle lærerne kurs i sorgarbeid.