Frykter at bybanen stopper Gandsfjord-bru

Sandnes-rådmannen er alvorlig bekymret for at bybaneplanen gjør det vanskelig å starte utbyggingen av en by i Sandnes øst som i høy grad er basert på kollektivtransport.