Naboer merket ingenting

Knivslagsmålet på Tau skjedde i Gullbekkvegen uten at de nærmeste naboene merket noe.