• Styreleder Oddbjørg A. Starrfelt i Helse Stavanger har tenkt å bruke god tid på å ansette ny direktør for Helse Stavanger.

SUS-styret vil ha god tid på å finne ny direktør

På siste ordinære styremøtet i Helse Stavanger ble administrasjonen sendt på gangen og direktørsituasjonen drøftet.