• Pål Christensen.

220 bilinnbrudd i Stavanger sentrum