Frp ønsker kommunal finansiering av kreftvaksine

Frp ber om å få utredet finansiering av livmor— halskreft-vaksine for unge jenter i Gjesdal.