På Spor saman

Seks unge jærkvinner, seks unge kunstnarar, viser arbeida sine i Bryne Mølle under den jærske kultursatsinga Spor.