• Det er store protester mot høyhus på Lura. Her ser vi fra venstre Anne-Kari Aas Eielsen (aksjonsgruppa), ekteparet Sveinung og Bodil Berge (naboer) og Per Nystrøm (aksjonsgruppa) som gjorde seg klare til kamp i forkant av behandlingen av saken i juni. Rossalandstunet i bakgrunnen. FOTO: Tor Gunnar Tollaksen

Beboerkamp mot høyhus på Lura