- Forsvaret sløser med offentlige midler

Forsvarssjefens forslag om nedlegging av forsvarsinstitusjoner i Rogaland må betegnes som offentlig sløsing.