Frp begynner å miste troen

— Jeg får mindre og mindre tro på at Ryfast lar seg gjennomføre, sier fylkespolitiker Ola Ingvaldstad (Frp).