Strid om Sølvberget skal få 50.000 kultur-dollar

Den amerikanske ambassaden tilbyr Sølvberget KF opptil 50.000 sponsor-dollar årlig. Husledelsen sier ja. Bibliotekarene nei.