• Ingve Knoph

Elg nesten påkjørt - la på svøm i Gandsfjorden