Barneombudet refser offentlig omsorgssvikt

Barneombud Reidar Hjermann er svært kritisk til at asylsøkere mellom 15 og 18 år ikke får samme omsorg og oppfølging som andre barn i Norge.