• FOTO: (Illustrasjon: Kap AS)

Kommunens lekeplasskrav utsetter byggeprosjekt