Samfunnssikkerhet - interessenter og spilleregler

UiS bør stimulere til debatt om viktige samfunns— spørsmål og ikke bidra til at vanskelige, men vesentlige spørsmål skal diskuteres bak lukkede dører.