• Heidi Hjorteland Wigestrand

-Ikkje legg ned skulen vår

For folk i Jøsenfjorden kom rådmannens nye kuttliste som eit sjokk. Skulen vår vart freda i april, påpeiker dei.