• Knut S. Vindfallet

Overgrepssak flyttet til fengselet

Overgrepstiltalte Mirza Ghulam Hussain (57) er for syk til å møte i tinghuset i Stavanger. Derfor er rettssaken flyttet til Stavanger fengsel på Finnestad.