Jåttå-ansatte: Lite å spare

Driftsutgiftene ved Jåttå blir omtrent som i dag fordi støttefunksjoner og anlegg skal fortsette på grunn av Nato.