16 prosent flere fra Flekkefjord

I 2008 ble det født 468 barn ved Flekkefjord Sykehus avd. Flekkefjord. Den forrige rekorden, 403 nyfødte, ble satt i 2007.