• Jan Tore Glenjen

Annenhver jobber deltid i pleie og omsorg

Over halvparten av omsorgsarbeiderne i Stavanger kommune jobber deltid. Det vil kommunen ha slutt på.