15 mill. mer enn ventet

Bilistene la igjen 200 millioner kroner i bomringen på Nord-Jæren i fjor. Det gir 15 millioner mer til vei— prosjekter enn budsjettert.