• Knut S. Vindfallet

Lufta i klasserommene skal måles

På Orstad skule er det ni ulike ventilasjonsanlegg. Det eldste er fra 1979.