• Dette søylediagrammet viser hvor skolene i de enkelte fylkene i Norge ligger. Rogaland kommer relativt godt ut og ligger på 3. plass, men Oslo og Akershus troner øverst..

Jenter er lesehester, gutter best i regning

Jenter gjør det bedre enn gutter i lesing på 8. trinn, mens gutter er flinkere enn jenter i regning på 5. trinn. Det viser oversiktene fra Nasjonale prøver.