• Kristian Jacobsen

– Det er ikke snakk om ufarlig bruk