Kommunen vil rive Lars Oftedals hus

Stavanger kommune kjøpte nylig Rasmus Risasgate 7 på Storhaug for rivning. Huset tilhørte i sin tid Lars Oftedal.