– Må ha noe å gå på

Styreleder Oddvard Nilsen i Helse Vest har ingen problemer med å stå for et overskudd på 240 millioner kroner i 2007, samtidig som de lokale helseforetakene gikk med 337 millioner kroner i underskudd.