• Jørn Ertsaas

Sist lå han på operasjonsbordet

Han ba selv om å bli operert med da Vinci-robot. Denne gangen fulgte Johannes Hausken operasjonen fra sidelinjen, med sterile grønne klær.