Misunning og ufred i Hjelmeland

21.november fleskar det 25 år gamle teaterlaget i Hjelmeland til med folkekomedien «Misunnelse og uvennskap».