Sommer-SFO kan igjen bli aktuelt

Politikerne i Stavanger vurderer å gjenåpne tilbudet med én åpen SFO per bydel i juli. De to siste årene har alle SFO-tilbudene vært stengt.