• Fyll og bråk er en noe av det polititjenestemennene på jobb må takle i løpet av en helgenatt. Men selv om politibemanningen er lav, mener politimester Geir Gudmundsen at den er forsvarlig. Lars Idar Waage

22 politifolk vokter 308.000 etter 02.00 natt til søndager