• Arnt Olav Klippenberg

Raben reddet av dårlig økonomi

Før hadde ikke kommunen råd til å gjennomføre reguleringsplanene. Nå har kommunen økonomi til å gjennomføre det meste. Er gode tider en trussel mot den vakre trehusbyen?