– En juridisk vurdering må til

Varaordfører Tom Henning Slethei og ordfører Håkon Rege i Sola er fortsatt uenige om habilitet og vennskap.