• Thomas Fosse

Lærte å håndtere oljeutslipp på Viste