• Arnt Olav Klippenberg

Finn stein og bli hedersgjest

Hvite steiner med «EGERSUND» inngravert i steinkjøttet ligger spredd på jærstrendene.