• Pål Christensen

Sitter i klasserommet uten å forstå

I løpet av en uke med 25 skoletimer får tre polske elever på Lura skole kun fire timer tilrettelagt undervisning. Resten av tiden «observerer» de i klasserommet.