• Geir Sveen

Vil bygge boliger i landsbyen sin

Bjørn Risa søker om å regulere inn et nytt boligområde i Nærlandparken — som et nytt tilbud for dem som ønsker å bo ved Jærhavet.