• Eiendsomsskatten skaper bråk i Eigersund kommune om dagen. Arnt Olav Klippenberg

Betaler du mer enn naboen?