Her har de mer enn nok barnehagelærere

I 2013 manglet Rogaland 700 barnehagelærere. Nå er tallet redusert til 300. I Sandvedhaugen barnehage i Sandnes mangler de ikke en eneste pedagog.

Publisert: Publisert:

Sarah Patricia Stene (t.v), barnehagelærer Janne Meling Berge og Elise Raugstad Birkeland snakker om hvor kjekt det blir å begynne på skolen til høsten. Foto: Pål Christensen

 • Julie Teresa Olsen
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

E-L-I-S-E, staver 5 år gamle Elise Raugstad Birkeland med stødig stemme.

– Jeg gleder meg til å begynne på skolen, forteller hun og ser fornøyd bort på barnehagelærer Janne Meling Berge, som smiler lurt tilbake.

For tre år siden fikk Berge, som da var barnevernspedagog, tilbud om å videreutdanne seg til barnehagelærer i arbeidstida. Valget var lett.

– Det var jo et fantastisk tilbud. Jeg måtte binde meg til jobb i ett år, men hvem vil ikke det i disse tider, smiler Berge.

Lønnet utdannelse

Hun jobbet 100 prosent som avdelingsleder med dispensasjon da hun startet på videreutdannelsen. I to år studerte hun deltid. Hun fikk fri med lønn i forbindelse med praksis, undervisning og eksamen.

Styrer Ingrid Eikeland Andersen i Sandvedhaugen barnehage forteller at pauserommet noen ganger oppleves som kantina på UiS, fordi mange av de ansatte studerer ved siden av jobben. Foto: Pål Christensen

– Det var travelt, men jeg er ikke i tvil om at jeg hadde gjort det igjen. Utdannelense har gjort jobben mer spennende og faglig interessant. Nå gjør jeg ting på en annen måte, forteller Berge.

Styrer Ingrid Eikeland Andersen i Sandvedhaugen barnehage forteller at videreutdanning har smittet. Siden 2008 og frem til i dag har 15 ansatte i barnehagen utdannet seg til barnehagelærere.

Barnas beste

– I dag har vi ansatte som ønsker å være pedagogiske ledere, men som vi ikke har stilling til, forteller hun.

Hun understreker hvor viktig det er med pedagoger i barnehagen.

– Du bestiller ikke en tømmermann når du trenger en rørlegger. Barna våre fortjener det beste vi kan gi dem, sier Andersen, og legger til.

– Det har gjort noe med hele miljøet i barnehagen og det er ingen tvil om at det faglige nivået har økt, sier Andersen.

Ferske tall viser at behovet for barnehagelære er over halvvert i Rogaland på fire år.

Fra 700 til 300

I 2013 manglet barnehagene her i fylket til sammen 700 barnehagelærere. Nå er tallet redusert til i underkant av 300, ifølge tall fra Fylkesmannen i Rogaland.

Sandnes kommune har vært en viktig bidragsyter til å utdanne flere barnehagelærere. I 2013 hadde Sandnes 132 barnehagelærer-årsverk med dispensasjon. I 2016 var tallet redusert til 46.

I Stavanger kommune er samme tall redusert fra 59 til 38 årsverk med dispensasjon. Tallene gjelder både kommunale og offentlige barnehager.

– Kommunene har vist at de er villige til å satse på et slikt løft både gjennom økonomiske prioriteringer og politiske vedtak. Tallene viser at vi virkelig er på rett veg, sier en fornøyd Anita Olufsen, som har ledet Glød-prosjektet hos Fylkesmannen. Et prosjekt som ble opprettet i 2013 for å flere til å utdanne seg til barnehagelærere.

Les om barnehageløftet i Sandnes:

Les også

Barnehageansatte får score på hvordan de snakker med barna

Et vanskelig arbeidsmarked har også vært avgjørende.

– Mange må se seg om etter ny utdannelse og det har fått flere til å bli barnehagelærere, tror Olufsen.

Hun trekker også frem økt status som en viktig faktor.

– Flere ser at barnehagen er det første steget i barnas utdanning, og dermed forstår de hvor viktig dette yrket. Det gir yrket økt status, forklarer Olufsen.

Rogaland var eneste fylket som hadde egen prosjektleder.

Utdanner sine egne

– Når politikerne snakker om tidlig innsats, så er det akkurat dette det handler om. Det er ikke lenger slik at hvem som helst kan jobbe i barnehagen. Forskningen viser tydelig at den innsatsen vi setter inn i starten, er avgjørende for barnas utvikling på lang sikt, legger hun til.

Torill Kind, kommunaldirektør i Sandnes, trekker frem utdannelse av egne ansatte som en viktig suksessfaktor.

– Da får vi personer som faktisk ønsker å jobbe videre i barnehagene. Vi var en av de kommunen som virkelig manglet pedagoger fordi vi måtte bygge ut barnehager i et høyt tempo. Dette er veldig gledelig tall, sier Kind.

Her er Sandnes sine grep for å få tak i flere barnehagelærere:

 • Økonomiske støtteordninger for videreutdanning
 • Deltakelse på utdanningsmesser og åpne dager på universitetet for å rekruttere nyutdannede barnehagelærere.
 • Samarbeid med Det Danske Jobcenter på Nord Jylland
 • Egen høgskolestige for å holde på barnehagelærerne.

Les mer:

Publisert:

Les også

 1. Flere får spesialundervisning

 2. Vi bør utforme en barnehagepolitikk som er på barnas premisser, selv om det koster litt mer

 3. Novemberbarna garantert barnehageplass

 1. Barnehage
 2. Sandnes
 3. Rogaland
 4. Kommuner
 5. Lønn