• Leder Inge Takle Mæstad og resten av styret i Nye Stavanger KrF fikk ikke gjennomslag for listen som ble lagt fram på årsmøtet tirsdag. Torstein Lillevik

Styrets liste ble nedstemt, Stavanger KrF gikk til høyre

Medlemmene reagerte da det viste seg at styret i Nye Stavanger KrF hadde foreslått en liste med 7–3 i favør venstresiden. Deretter ble alt snudd på hodet.