• Tiltakene for hvordan politidistriktet skal komme i balanse er foreløpig ikke klare. Lars Idar Waage
    Galleri

Sør-Vest politidistrikt mangler 87 millioner kroner

Dersom Sør-Vest politidistrikt ikke gjør endringer vil overforbruket være på 87 millioner kroner ved utgangen av 2019.