Serverte gutter sprit og befølte dem

22-åringen fra Sola er dømt for å skjenke gutter så fulle at de ikke kunne motsette seg handlingen.