• – Få kjenner situasjonen bedre enn Bjørg Klokk og PPT. Me må ta dette på alvor og få gjort det som gjerast må, seier Dag Mossige (Ap), oppvekstpolitikar i Stavanger. Rune Vandvik
    Galleri

Mossige: - Bjørg Klokk har slått alarm. Då må me fylgja opp.

STAVANGER: - Bjørg Klokk har slått alarm. Då må me fyljga opp. Me må sikra at elevar som ikkje kan nyttegjera seg undervisning i klasserommet, får den hjelpa dei treng, seier Dag Mossige (Ap).