• Den nye bompengeordningen møter massiv motstand i en helt ny meningsmåling. Jarle Aasland

Meningsmåling: 7 av 10 er imot bompenger

Kun 10 prosent av innbyggerne i Stavanger, Sola, Randaberg og Sandnes er positive til innføringen av den nye bompengeordningen.