• Dagens bomstasjoner kan bli historie hvis satellitter skal beregne framtidens bompenger. Jon Ingemundsen

Stavanger vil teste ut GPS for å erstatte bomstasjoner

Ordfører Christine Sagen Helgø foreslo å gjøre Stavanger til testby for satellittbasert innkreving av bompenger og fikk flertallet i bystyret med seg.