• I 2012 var fylkespolitikerne på befaring i Ryfylke-fjordene for å se fastlandsprosjektet Fogn, Bokn, Tjørnøy, Byre, Sauøy, Halsnøy og Børøy. Det ble lagt på is den gang. Fredrik Refvem

Øyfast-tilhengerne øyner håp

– Dette ble en god dag, vi må bare gjøre søknaden klar, kommenterer Ludvig Skretting, leder av arbeidsgruppa for Øyfast, som skal gjøre Finnøy ferjefritt.